Automatyzacja procesów

Obiegi dokumentów, workflow, wsparcie procesów biznesowych

Platforma low-code + eksperci Incata

Na bazie naszego doświadczenia wypracowaliśmy skuteczne metodyki, a do automatyzacji procesów biznesowych wykorzystujemy platformę low-code, która umożliwia efektywną, przyszłościową obsługę wszystkich procesów biznesowych – zarówno zasadniczych, jak i wspierających. Wiemy, że wiele procesów można usprawnić bez potrzeby tworzenia nowego oprogramowania, przy dużej optymalizacji kosztów i czasu wdrożenia.

Dostarczamy aplikacje tworzone zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klientów z różnych branż, w oparciu o sprawdzoną platformę low-code klasy BPM (Business Process Management).

Budujemy aplikacje biznesowe niewymagające lub wymagające w minimalnym stopniu udziału kodowania. Cyfryzujemy, standaryzujemy i automatyzujemy kluczowe procesy w oparciu o gotowe komponenty. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy naszych klientów. Dzięki bardzo dużej elastyczności platformy BPM WEBCON możemy dowolne procesy wdrażać w zaledwie kilka tygodni od podjęcia decyzji. W przypadku modyfikacji procesu bardzo szybko nanosimy zmiany bez utraty danych. Dostarczamy i rozwijamy aplikacje także wtedy, gdy założenia biznesowe są niepewne lub podlegają ciągłym zmianom. A co najważniejsze: wdrożone rozwiązania pozostają własnością klienta, który może dalej samodzielnie modyfikować lub rozwijać swoje aplikacje w oparciu o sprawdzone technologie i standardy.

Automatyzacja procesów biznesowych dla każdej branży

Platforma WEBCON umożliwia usprawnienie dowolnych procesów – od wspierających po kluczowe, a nawet specyficzne dla firmy czy branży. Zwłaszcza gdy na rynku po prostu brakuje gotowych niestandardowych rozwiązań.

Finanse

finanse

Zdrowie i farmacja

zdrowie_i_farmacja

Usługi

uslugi

Produkcja

produkcja

Handel detaliczny

handel_detaliczny

Przemysł spożywczy

przemysł_spożywczy

Budownictwo

budownictwo

Sektor publiczny

sektor_publiczny

Energetyka

energetyka

Motoryzacja

motoryzacja

Transport i podróże

transport_i_podroze

Edukacja

edukacja

Elektroniczny obieg dokumentów (workflow) i zarządzanie procesami bez kodowania

Wiemy, że dziś działy IT mają bardzo dużo pracy, dlatego pomagamy im oraz pionom biznesowym w zbudowaniu aplikacji i obiegów dokumentów zgodnie z zapotrzebowaniem, minimalizując udział IT, a jednocześnie dostarczając wypróbowane, bezpieczne i przewidywalne narzędzia. Dzięki temu zarząd skutecznie realizuje strategię i wdraża najlepsze praktyki, a użytkownicy biznesowi korzystają z jednego cyfrowego środowiska pracy z łatwym dostępem do zadań i informacji.

Kompleksowa platforma do automatyzowania procesów biznesowych

Porozmawiajmy o Twoim projekcie