Automatyzacja procesów

Obiegi dokumentów, workflow, wsparcie procesów biznesowych

Cyfrowa transformacja to już fakt, a automatyzacja procesów biznesowych nigdy nie była prostsza.

1Firmy poszukują rozwiązań, które usprawnią ich procesy i pozwolą na optymalizację czasu i kosztów oraz pomogą prowadzić biznes w trybie rozproszonym. Otoczenie biznesowe przeobraża się tak dynamicznie, że większość firm jako największe wyzwanie wskazuje bieżące zarządzanie zmianą.

2Analiza potrzeb, wymagań i oczekiwań w stosunku do nowego systemu lub narzędzia informatycznego bardzo często pokazuje, że procesy są specyficzne i wymagają dedykowanych rozwiązań. To z reguły oznacza wytworzenie oprogramowania na zamówienie lub wdrożenie na tyle elastycznego, ale też i drogiego oprogramowania, które pozwoli na zaawansowaną parametryzację i dalszą rozbudowę.

Platforma low-code + eksperci Incata

Na bazie naszego doświadczenia wypracowaliśmy skuteczne metodyki, a do automatyzacji procesów biznesowych wykorzystujemy platformę low-code, która umożliwia efektywną, przyszłościową obsługę wszystkich procesów biznesowych – zarówno zasadniczych, jak i wspierających. Wiemy, że wiele procesów można usprawnić bez potrzeby tworzenia nowego oprogramowania, przy dużej optymalizacji kosztów i czasu wdrożenia.

Dostarczamy aplikacje tworzone zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klientów z różnych branż, w oparciu o sprawdzoną platformę low-code klasy BPM (Business Process Management).

Budujemy aplikacje biznesowe niewymagające lub wymagające w minimalnym stopniu udziału kodowania. Cyfryzujemy, standaryzujemy i automatyzujemy kluczowe procesy w oparciu o gotowe komponenty. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy naszych klientów. Dzięki bardzo dużej elastyczności platformy BPM WEBCON możemy dowolne procesy wdrażać w zaledwie kilka tygodni od podjęcia decyzji. W przypadku modyfikacji procesu bardzo szybko nanosimy zmiany bez utraty danych. Dostarczamy i rozwijamy aplikacje także wtedy, gdy założenia biznesowe są niepewne lub podlegają ciągłym zmianom. A co najważniejsze: wdrożone rozwiązania pozostają własnością klienta, który może dalej samodzielnie modyfikować lub rozwijać swoje aplikacje w oparciu o sprawdzone technologie i standardy.

Wymiernie usprawniamy pracę naszych klientów

Pomagamy koordynować przepływ informacji – od tej pory wiadomo, kto nad czym aktualnie pracuje

Wspieramy przestrzeganie procedur oraz informujemy o stanie realizacji poszczególnych zadań

Optymalizujemy i automatyzujemy czynności administracyjne – raz wprowadzone dane są dostępne dla wszystkich uprawnionych osób

Integrujemy wymianę danych podstawowych i wynikowych z systemami klasy ERP, w tym z SAP ERP, SAP S4/HANA i SAP Business One

Dostarczamy bieżących, wiarygodnych danych o procesach, a tym samym o stanie firmy

Osobom upoważnionym do prowadzenia analiz zapewniamy dostęp do informacji o liczbie i efektywności zadań realizowanych przez podwładnych, pomagając tym samym wykrywać miejsca w organizacji, które wymagają usprawnień lub dalszych optymalizacji

W efekcie dostarczamy dane do podejmowania kluczowych decyzji i poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw, w myśl zasady, że organizacja jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo.

Badanie Total Economic Impact ™ of WEBCON BPS, zrealizowane przez Forrester Consulting, pokazało, że po wdrożeniu platformy firmy mogą się spodziewać zwrotu z inwestycji na poziomie 113% w ciągu trzech lat i przyspieszyć swoje procesy biznesowe o nawet 87%, oszczędzając dzięki temu ponad 600 000 $.

Najważniejsze korzyści biznesowe wskazane w raporcie Forrestera

Usprawnienie procesów wewnętrznych

 

Procesy, które kiedyś realizowane były manualnie i za pomocą papierowych dokumentów, zostały zautomatyzowane i przekształcone w formę cyfrową. W połączeniu z wykorzystaniem optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i sztucznej inteligencji (AI) procesy wewnętrzne zostały przyspieszone o 87%. Zaoszczędzony czas pracownicy mogli przeznaczyć na realizację bardziej ambitnych zadań.

 

Możliwość szybkiego prototypowania (rapid prototyping)

 

WEBCON BPS umożliwił organizacji szybkie prototypowanie nowych rozwiązań i testowanie ich w praktyce, znacznie skracając czas wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Usprawnienie kompleksowych procesów zewnętrznych

 

Kompleksowe procesy zewnętrzne w znacznej części związane są z obsługą klienta, dlatego ich przyspieszenie było dla firm niezwykle istotne. Dzięki WEBCON BPS przedsiębiorstwa zaczęły szybko tworzyć nowe aplikacje w celu poszerzania i optymalizowania swoich ofert. Przykładowo: dzięki zautomatyzowaniu procesu wydawania decyzji kredytowych udało im się zredukować aż 4 FTE potrzebne dotychczas do obsługi tego procesu.

 

Ulepszona współpraca IT i biznesu

 

WEBCON BPS pozwolił IT i biznesowi współpracować w sposób dotychczas niemożliwy. Eksperci IT i użytkownicy biznesowi są dziś w stanie wspólnie tworzyć rozwiązania w sposób iteracyjny, zaprojektować idealny workflow, a szybkie i łatwe wdrażanie modyfikacji sugerowanych przez biznes nie tylko usprawnia komunikację, lecz także pomaga upewnić się, że proces działa zgodnie z oczekiwaniami.

Usprawnienie nieskomplikowanych procesów zewnętrznych

 

Zautomatyzowanie procesów nieskomplikowanych (wspierających), takich jak zakup materiałów biurowych czy sprzętu IT, pozwoliło przyspieszyć je aż o 67%.

 

Większa przejrzystość procesów biznesowych

 

Dla każdego procesu dostępna jest szczegółowa ścieżka audytu. Większa transparentność to ułatwione zarządzanie procesami i efektywniejsza optymalizacja – z łatwością można sprawdzić, które elementy procesu działają dobrze, a które wymagają poprawy lub zmiany. Pomaga to zarządom w aktualizowaniu strategii rozwoju oraz bieżącym korygowaniu przyjętego kursu.

 

Automatyzacja procesów biznesowych dla każdej branży

Platforma WEBCON umożliwia usprawnienie dowolnych procesów – od wspierających po kluczowe, a nawet specyficzne dla firmy czy branży. Zwłaszcza gdy na rynku po prostu brakuje gotowych niestandardowych rozwiązań.

Finanse

finanse

Zdrowie i farmacja

zdrowie_i_farmacja

Usługi

uslugi

Produkcja

produkcja

Handel detaliczny

handel_detaliczny

Przemysł spożywczy

przemysł_spożywczy

Budownictwo

budownictwo

Sektor publiczny

sektor_publiczny

Energetyka

energetyka

Motoryzacja

motoryzacja

Transport i podróże

transport_i_podroze

Edukacja

edukacja

Elektroniczny obieg dokumentów (workflow) i zarządzanie procesami bez kodowania

Wiemy, że dziś działy IT mają bardzo dużo pracy, dlatego pomagamy im oraz pionom biznesowym w zbudowaniu aplikacji i obiegów dokumentów zgodnie z zapotrzebowaniem, minimalizując udział IT, a jednocześnie dostarczając wypróbowane, bezpieczne i przewidywalne narzędzia. Dzięki temu zarząd skutecznie realizuje strategię i wdraża najlepsze praktyki, a użytkownicy biznesowi korzystają z jednego cyfrowego środowiska pracy z łatwym dostępem do zadań i informacji.

Poznaj platformę Webcon

Porozmawiajmy o Twoim projekcie