TECHNOLOGIE

Webcon BPS

Aplikacje low-code i integracje procesów
oraz przepływów biznesowych

Platforma low-code
+ eksperci Incata

Korzystając z naszego doświadczenia, opracowaliśmy skuteczne metodologie wdrożenia. Wykorzystujemy platformy low-code w celu automatyzacji procesów biznesowych, co umożliwia skuteczne, przygotowane na przyszły rozwój wdrażanie obsługi procesów biznesowych, zarówno tych krytycznych, jak i wspierających. Wiemy, że często możemy ulepszyć procesy bez potrzeby tworzenia nowego oprogramowania, jednocześnie znacząco optymalizując koszty i czas wdrożenia.

Business Process Management

Dostarczamy aplikacje spełniające specyficzne wymagania klientów z różnych branż, bazując na sprawdzonej platformie low-code klasy BPM.

Budujemy aplikacje biznesowe, które nie wymagają lub wymagają tylko minimalnego programowania. Digitalizujemy, standaryzujemy i automatyzujemy kluczowe procesy oparte na gotowych komponentach i dedykowanym środowisku, idealnym zarówno do współpracy różnych użytkowników, jak i systemów trzecich.

Elastyczność platformy BPS

Dzięki bardzo wysokiej elastyczności platformy możemy wdrożyć wiele procesów w ciągu kilku tygodni od podjęcia decyzji. W przypadku jakiejkolwiek modyfikacji procesu możemy bardzo szybko wprowadzać zmiany bez utraty danych i bez zatrzymywania systemu. Dostarczamy i opracowujemy aplikacje, nawet jeśli założenia biznesowe są niepewne lub podlegają ciągłym zmianom.

Co najważniejsze: wdrożone rozwiązania pozostają własnością klienta, który może dalej modyfikować lub opracowywać swoje aplikacje na podstawie sprawdzonych technologii i standardów.

Cyfrowa transformacja jest tutaj, a automatyzacja procesów biznesowych nigdy nie była łatwiejsza.

Automatyzacja procesów biznesowych dla każdej branży

Platforma low-code Webcon BPS umożliwia usprawnienie dowolnego procesu – od wspierającego po kluczowy, a nawet specyficzny dla firmy lub branży. Zwłaszcza wtedy, gdy na rynku po prostu brakuje gotowych niestandardowych rozwiązań.

Elektronicznie obiegi i zarządzanie procesami bez programowania

Wiemy, że dziś działy IT mają dużo pracy, więc pomagamy im i działom biznesowym, budując aplikacje i obiegi dokumentów, które spełniają wymagania, jednocześnie minimalizując udział IT i zapewniając sprawdzone, bezpieczne i przewidywalne narzędzia.

W rezultacie zarządy mogą efektywnie wdrażać swoje strategie i najlepsze praktyki, podczas gdy użytkownicy biznesowi korzystają z jednorodnego cyfrowego środowiska pracy z łatwym dostępem do zadań i informacji.

Kompleksowa platforma do automatyzacji procesów biznesowych

Efektywne zarządzanie procesami

Mierzalnie usprawniamy pracę naszych klientów:

  • Koordynowanie przepływu informacji – teraz wiemy, kto nad czym pracuje.

  • Wspieranie zgodności z procedurami i dostarczanie informacji na temat postępów poszczególnych zadań.

  • Optymalizacja i automatyzacja działań administracyjnych – dostępność danych dla upoważnionych osób.

  • Integracja i wymiana danych podstawowych i wynikowych z systemami ERP, w tym SAP ERP, SAP S4/HANA i SAP Business One.

  • Zapewnienie bieżących, wiarygodnych danych na temat procesów, w tym kondycji firmy.

  • Zapewnienie osobom upoważnionym do przeprowadzania analiz dostępu do informacji o liczbie i skuteczności zadań wykonanych przez podwładnych, co pomaga wykrywać miejsca w organizacji wymagające poprawy lub dalszej optymalizacji.

  • Dostarczanie danych do podejmowania dowolnych kluczowych decyzji i poprawy funkcjonowania firmy, przy założeniu, że organizacja jest tak silna jak jej najsłabsze ogniwo.

Badanie Total Economic Impact ™ dla WEBCON BPS, przeprowadzone przez Forrester Consulting, wykazało, że po wdrożeniu platformy firmy mogą oczekiwać 113% zwrotu z inwestycji w ciągu trzech lat i przyspieszyć swoje procesy biznesowe nawet o 87%, oszczędzając w ten sposób 600 000 $.

Najważniejsze korzyści biznesowe wskazane w raporcie Forrester

Procesy, które kiedyś przeprowadzano ręcznie i za pomocą dokumentów papierowych, zostały zautomatyzowane i przekształcone w formę cyfrową. W połączeniu z zastosowaniem optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i sztucznej inteligencji (AI) procesy wewnętrzne zostały przyspieszone o 87%. Pracownicy mogą spędzać czas na wykonywaniu bardziej ambitnych zadań.

WEBCON BPS umożliwia każdej organizacji szybkie prototypowanie nowych rozwiązań i testowanie ich w praktyce, znacznie skracając czas potrzebny na wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek.

Kompleksowe procesy zewnętrzne są w dużej mierze powiązane z obsługą klienta, dlatego ich przyspieszenie było niezwykle ważne dla firm. Dzięki WEBCON BPS przedsiębiorstwa szybko zaczęły tworzyć nowe aplikacje w celu rozszerzenia i optymalizacji tego, co oferują. Na przykład: poprzez automatyzację procesu wydawania decyzji kredytowych, udało im się zmniejszyć aż 4 FTE potrzebne do wsparcia tego procesu.

WEBCON BPS pozwolił na współpracę w sposób wcześniej niemożliwy. Obecnie eksperci IT i użytkownicy biznesowi są w stanie wspólnie i iteracyjnie tworzyć rozwiązania, projektować idealny przepływ pracy, szybko i łatwo wdrażając modyfikacje sugerowane przez firmę, poprawiając komunikację i upewniając się, że proces działa zgodnie z oczekiwaniami.

Automatyzacja nieskomplikowanych (wspierających) procesów, takich jak zakup materiałów biurowych lub sprzętu informatycznego, pozwoliła je przyspieszyć nawet o 67%.

Dla każdego procesu dostępny jest szczegółowy audyt. Większa przejrzystość oznacza łatwiejsze zarządzanie procesami i bardziej skuteczną optymalizację – możesz łatwo sprawdzić, które części procesu działają dobrze, a które wymagają ulepszeń lub zmian. Pomaga to zarządowi w aktualizacji strategii rozwoju i korygowaniu przyjętego kurs.

Porozmawiajmy
o Twoim projekcie