TARGI I KONFERENCJE

Fabryka aplikacji dla wsparcia procesów biznesowych w Amber Expo/MTG

Sposób na zmianę

Do tej pory firma wykorzystywała elektroniczną księgę dokumentów przychodzących w dość ograniczonym zakresie. Platforma nie pozwalała na budowanie dynamicznych formularzy czy szybkie zarządzanie i ustawianie ścieżek oraz kroków decyzyjnych. Czas kryzysu i przestojów w branży wystawowej sprawił, że pojawiły się nowe wyzwania, które poprawiły i usprawniły procesy wewnętrzne. Postanowiono wdrożyć nowe rozwiązanie wspierające procesy sekretariatu, obsługi kart zapotrzebowań i decyzji, faktur kosztowych wraz z integracją z systemem ERP, umowami usługowymi z kontrahentami i innymi podstawowymi funkcjami CRM.

KLUCZOWE DANE:

10 x

szybsze zatwierdzenie wniosku

>3 000

faktur przetworzonych w ciągu pierwszych 6 miesięcy

na
bieżąco

raport wykorzystania budżetu

7

aplikacji dla kluczowych procesów biznesowych w czasie krótszym niż 6 miesięcy

Platforma low-code Webcon BPS

W celu sprawnego zbudowania wielu aplikacji zaproponowaliśmy platformę Webcon BPS pozwalającą na szybkie modelowanie procesów i zbudowanie wymaganych aplikacji.

Na bazie warsztatów, ustaleń i optymalizacji istniejących procesów biznesowych wspólnie z MTG stworzyliśmy 7 aplikacji dla 12 procesów. Analiza i specyfikacja wdrożeniowa były gotowe w zaledwie 2 tygodnie. Dzięki możliwości ciągłego doskonalenia aplikacji przy użyciu technologii InstantChange możliwe było skrócenie czasu potrzebnego na wytworzenie niezbędnych aplikacji. Platforma pozwala skutecznie skrócić czas implementacji i bardzo szybko wprowadzać zmiany, poprawki czy optymalizacje procesów.

Zaledwie w kilka miesięcy można było zbudować środowisko do obsługi procesów, które w istotny sposób wspierają codzienną działalność firmy.

Roczny plan budżetowy podzielony na kilka tysięcy pozycji budżetowych to podstawa procesów zapotrzebowań i kart decyzji czy rozliczania faktur kosztowych.

Fabryka aplikacji

Platforma Webcon BPS to prawdziwy game changer pod względem szybkości tworzenia niezbędnych aplikacji wspierających biznes.

Zarządzanie wieloma zadaniami

Wcześniej dużo zadań było realizowanych ręcznie i dane pochodziły od wielu interesariuszy, co powodowało często błędy, opóźnienia i konieczność ponawiania pracy.

Podczas warsztatów mieliśmy możliwość zaprezentowania podejścia logic-first w celu określenia i odwzorowania procesów, a następnie przejścia na poszczególne aktywności osób. Ten rodzaj analizy i projektowania aplikacji pozwolił przeorganizować wiele zadań, a także określić, które kroki są rzeczywiście potrzebne. Logika stojąca za procesami jest faktycznie prosta. Od początku do ostatecznej decyzji. Tylko przechodząc poszczególne kroki, mogliśmy się dowiedzieć, co jest dla kogo istotne i dlaczego.

Wzrost wartości dla właścicieli

Dzięki wdrożeniu platformy wsparcia procesów pracownicy mogą zyskać więcej czasu na obsługę zadań, które są ważniejsze niż przetwarzanie dokumentów. Mogą wyszukiwać nowe kontakty, przeprowadzać negocjacje i wykonywać umowy, zwiększając wydajność i jakość pracy. Ponadto można teraz łatwo udostępniać wiele danych i sprawnie tworzyć raporty. Pojawiły się nowe wskaźniki, które pozwolą na dalsze ulepszanie wewnętrznych przepływów i procesów.

Podejście do klienta i nowa platforma mają na celu ciągły rozwój firmy, zwiększając wartość dla właścicieli, a podążanie za nowoczesnymi rozwiązaniami stanowi również dla nas wielką siłę napędową.

Tworzenie wartości dla naszych klientów jest naszym głównym celem. W tym projekcie wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, analizy procesów i budowania dedykowanych aplikacji, zarówno w oparciu o platformy low-code, jak i tworzenie rozszerzeń i integracji.

Jak możemy pomóc
w rozwoju Twojej firmy?