LOGISTYKA MORSKA

Optymalizacja procesów z SAP Business One w Chipolbrok

Chipolbrok

Chipolbrok to najstarszy chiński armator dalekomorski i pierwsze w historii Chińskiej Republiki Ludowej przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego. To właśnie dla tego wspólnego przedsięwzięcia rządów Polski i Chin stworzyliśmy autorskie i unikalne rozwiązanie informatyczne oparte o system SAP Business One for HANA.

Branża morska dla wielu zewnętrznych obserwatorów może wydawać się hermetyczna, bardzo konserwatywna i zachowawcza. Procesy związane ze sprzedażą frachtów czy eksploatacją statków na pozór są optymalne i dobrze ugruntowane w realiach biznesowych przedsiębiorstwa. Często procesy te wspierane są przez rozproszone, nieskomunikowane względem siebie systemy powstałe jeszcze w ubiegłym wieku.

KLUCZOWE DANE:

70

lat w branży morskiej

23

statki

>500k

pojemność floty

na
bieżąco

dane i obliczenia

Warsztaty

Na zlecenie Chipolbroku przeprowadziliśmy szereg warsztatów z pracownikami firmy, co pozwoliło na gruntowną analizę AS-IS realizowanych procesów oraz wykorzystywanych systemów informatycznych (m.in. SAP ERP i autorskich rozwiązań). Efektem tych prac było stworzenie Koncepcji Biznesowej TO-BE, która na nowo definiowała architekturę informatyczną, budowała zakres wymagań względem nowego systemu informatycznego (realizującego kluczowe procesy biznesowe) oraz określała przepływ informacjami pomiędzy nim a istniejącymi systemami pomocniczymi.

Nowy system

Nowy system został zaprojektowany do realizacji procesów biznesowych związanych bezpośrednio ze sprzedażą usług frachtowych oraz czarteru statków. Skomplikowany system rozliczeń armatora ze wszystkimi parterami handlowymi (klientami, agentami, pośrednikami itp.), obsługi prowizji, dokumentacji, fakturowania oraz raportowania wymagał od nas stworzenia złożonego rozwiązania branżowego opartego o system SAP Business One for HANA.

Zarządzanie eksploatacją

Dodatkowo, na potrzeby zarządzania eksploatacją, stworzyliśmy moduł zbierający różne parametry pochodzące z czujników zainstalowanych na statkach. Jednym z nich jest np. parametr zużycie paliwa, który służy do prowadzenia zautomatyzowanej gospodarki magazynowej. SAP Business One obsługuje cały proces związany z zakupem paliwa (zapotrzebowanie, zapytanie ofertowe, przyjęcie na statek) aż do jego rozchodu podczas rejsu i monitorowania stanu w poszczególnych zbiornikach.

Zwiększenie niezawodności

W toku analizy podjęta została decyzja o zachowaniu istniejącego i niewspieranego już przez producenta systemu finansowo-księgowego opartego o SAP ERP 4.7. Przenieśliśmy go na nową platformę sprzętową firmy IBM, która wirtualizuje starszą wersję systemu operacyjnego AIX. Pozwoliło to uniknąć zakupu nowych licencji, kosztów wdrożenia oraz szkoleń, co przyczyniło się do znacznych oszczędności w ramach budżetu projektu.

Powyższa operacja oraz wykonanie interfejsów łączących SAP ERP z SAP Business One pozwoliły nie tylko na przedłużenie niezawodności działania starego systemu, lecz także rozszerzenie jego możliwości poprzez dostęp do nowoczesnej platformy analitycznej SAP HANA.

Gromadzenie informacji pochodzących z wielu źródeł w ramach jednej wydajnej platformy bazodanowej SAP HANA pozwala na przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym służących m.in. do badania rentowności poszczególnych tras czy kontraktów oraz prowadzenia sprawozdawczości zarządczej.

Jak możemy pomóc w rozwoju Twojej firmy?