JPK / KSeF / ESEF

W zgodzie z wymogami i przepisami prawa dla przedsiębiorstw

Wyzwania prawne

Współczesne regulacje prawne w wielu krajach nakładają na przedsiębiorstwa coraz to większe obowiązki w zakresie raportowania. Powszechnym wymogiem staje się przekazywanie danych o transakcjach gospodarczych niemal w czasie rzeczywistym. 

Stawia to przed firmami wiele wyzwań w dziedzinie rozbudowy oraz integracji systemów biznesowych z rządowymi repozytoriami danych. Bardzo często wymiana danych funkcjonuje w dwóch kierunkach, co dodatkowo wprowadza konieczność optymalizacji i modyfikacji kluczowych procesów biznesowych.

KLUCZOWE DANE:

>50

klientów

6

państw

15 000 EUR

efektywny budżet wykonawczy

3–6 tygodni

na wdrożenie

Rozwiązania

Incata oraz nasi partnerzy dostarczają rozwiązania, które w jak największym stopniu pozwalają skupić się na prowadzeniu biznesu oraz minimalizują skutki nieustannych zmian prawnych i wymagań raportowych, zapewniając przy tym maksymalne bezpieczeństwo prawne Twojej organizacji.

Integracje

Nasze rozwiązania pozwalają spełnić m.in. wymogi dotyczące SAF-T (Standard Audit File for Tax, w tym JPK), KSeF (Krajowy System e-Faktur) oraz ESEF (European Single Electronic Format). Posiadamy gotowe i sprawdzone u kilkudziesięciu klientów rozwiązania dla systemów SAP (SAP ECC, S/4HANA oraz Business One), jak również dla Webcon BPS. 

Dostosowanie do istniejących procesów

W ramach naszych usług dokonujemy szczegółowej analizy i pomagamy dostosować istniejące procesy biznesowe do nowych wymogów prawnych i zmiennego otoczenia biznesowego.

Wybrane wdrożenia: Besser, Gerresheimer, Carcoustics, DHL, FAIST ChemTec, GO Sport, Górażdże Cement S.A., HAVI, KTR, La Lorraine, Lisner, MEILLER, MOTA-ENGIL, Minimax, NRC Group, PEKAES, SE Bordnetze, Stow, Tuplex, Walsroder Casings, Distribev Orbico, August Faller, BCM, Tungsram, LPP, ZNTK Paterek.

Niektóre z wyszczególnionych tu prac realizowaliśmy jako podwykonawca SNP Poland oraz Lupus Consulting.

Jak możemy pomóc
w rozwoju Twojej firmy?

LOGISTYKA MORSKA

Optymalizacja procesów z SAP Business One w Chipolbrok

Chipolbrok

Chipolbrok to najstarszy chiński armator dalekomorski i pierwsze w historii Chińskiej Republiki Ludowej przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego. To właśnie dla tego wspólnego przedsięwzięcia rządów Polski i Chin stworzyliśmy autorskie i unikalne rozwiązanie informatyczne oparte o system SAP Business One for HANA.

Branża morska dla wielu zewnętrznych obserwatorów może wydawać się hermetyczna, bardzo konserwatywna i zachowawcza. Procesy związane ze sprzedażą frachtów czy eksploatacją statków na pozór są optymalne i dobrze ugruntowane w realiach biznesowych przedsiębiorstwa. Często procesy te wspierane są przez rozproszone, nieskomunikowane względem siebie systemy powstałe jeszcze w ubiegłym wieku.

KLUCZOWE DANE:

70

lat w branży morskiej

23

statki

>500k

pojemność floty

na
bieżąco

dane i obliczenia

Warsztaty

Na zlecenie Chipolbroku przeprowadziliśmy szereg warsztatów z pracownikami firmy, co pozwoliło na gruntowną analizę AS-IS realizowanych procesów oraz wykorzystywanych systemów informatycznych (m.in. SAP ERP i autorskich rozwiązań). Efektem tych prac było stworzenie Koncepcji Biznesowej TO-BE, która na nowo definiowała architekturę informatyczną, budowała zakres wymagań względem nowego systemu informatycznego (realizującego kluczowe procesy biznesowe) oraz określała przepływ informacjami pomiędzy nim a istniejącymi systemami pomocniczymi.

Nowy system

Nowy system został zaprojektowany do realizacji procesów biznesowych związanych bezpośrednio ze sprzedażą usług frachtowych oraz czarteru statków. Skomplikowany system rozliczeń armatora ze wszystkimi parterami handlowymi (klientami, agentami, pośrednikami itp.), obsługi prowizji, dokumentacji, fakturowania oraz raportowania wymagał od nas stworzenia złożonego rozwiązania branżowego opartego o system SAP Business One for HANA.

Zarządzanie eksploatacją

Dodatkowo, na potrzeby zarządzania eksploatacją, stworzyliśmy moduł zbierający różne parametry pochodzące z czujników zainstalowanych na statkach. Jednym z nich jest np. parametr zużycie paliwa, który służy do prowadzenia zautomatyzowanej gospodarki magazynowej. SAP Business One obsługuje cały proces związany z zakupem paliwa (zapotrzebowanie, zapytanie ofertowe, przyjęcie na statek) aż do jego rozchodu podczas rejsu i monitorowania stanu w poszczególnych zbiornikach.

Zwiększenie niezawodności

W toku analizy podjęta została decyzja o zachowaniu istniejącego i niewspieranego już przez producenta systemu finansowo-księgowego opartego o SAP ERP 4.7. Przenieśliśmy go na nową platformę sprzętową firmy IBM, która wirtualizuje starszą wersję systemu operacyjnego AIX. Pozwoliło to uniknąć zakupu nowych licencji, kosztów wdrożenia oraz szkoleń, co przyczyniło się do znacznych oszczędności w ramach budżetu projektu.

Powyższa operacja oraz wykonanie interfejsów łączących SAP ERP z SAP Business One pozwoliły nie tylko na przedłużenie niezawodności działania starego systemu, lecz także rozszerzenie jego możliwości poprzez dostęp do nowoczesnej platformy analitycznej SAP HANA.

Gromadzenie informacji pochodzących z wielu źródeł w ramach jednej wydajnej platformy bazodanowej SAP HANA pozwala na przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym służących m.in. do badania rentowności poszczególnych tras czy kontraktów oraz prowadzenia sprawozdawczości zarządczej.

Jak możemy pomóc w rozwoju Twojej firmy?

ZARZĄDANIE FLOTĄ / IOT

Uwolnienie potencjału SAP ERP do obsługi IoT i zarządzania flotą dla największej polskiej firmy komunikacji autobusowej MZA

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

MZA w Warszawie to największy w Polsce i jeden z największych w Europie przewoźników miejskich. Flota MZA to blisko 1500 autobusów obsługujących 187 linii i przewożących każdego roku około pół miliarda pasażerów na terenie Warszawy i wielu miejscowości aglomeracji stołecznej.

Zespół Incata.it jako partner generalnego wykonawcy wdrożył w MZA system SAP Plant Maintenance (SAP PM), czyli moduł wspierający utrzymanie ruchu i zarządzanie parkiem maszynowym, narzędziownią oraz infrastrukturą przedsiębiorstwa. SAP PM odpowiada też za gospodarkę remontową – dostarcza informacji na temat serwisowania poszczególnych części autobusów. 

KLUCZOWE DANE:

1500

autobusów

>500 mln

pasażerów rocznie

200

autobusów kursujących na prawie 200 liniach autobusowych

70%

redukcji awarii i 25% niższe koszty konserwacji

Utrzymanie ruchu

Skąd wiadomo, że np. za 500 godzin należy wymienić uszczelkę? Jest to możliwe dzięki danym z czujników i liczników zamontowanych w pojazdach, które są bezprzewodowo przesyłane do SAP PM i umożliwiają systemowi drobiazgowe planowanie remontów.

Mierzalne korzyści

Projekt ukazuje wymierne korzyści z posiadania zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który umożliwia przepływ i wykorzystanie w czasie rzeczywistym informacji pochodzących z różnych obszarów organizacji, takich jak: magazyn, zakupy, utrzymanie ruchu, infrastruktura, kadry.

Automatyzacja

Dodatkowo SAP PM sprawdza, czy w magazynie są odpowiednie części, a jeśli ich nie ma, to można je z wyprzedzeniem zamówić u dostawców, tak by na dzień wyznaczony do remontu były już na miejscu. System daje również możliwość zaplanowania obciążenia i dostępności infrastruktury w zajezdniach oraz – za pomocą danych z SAP HR – weryfikacji, czy danego dnia będą w pracy potrzebni mechanicy. 

Masowe i powszechne zastosowanie urządzeń IoT w postaci czujników i liczników pozwala na zaopatrywanie systemu w niezbędne dane w sposób automatyczny i precyzyjny. Dzięki temu wiele rutynowych procesów, jak np. tworzenie i planowanie zleceń remontowych, może być realizowanych automatycznie, bez angażowania pracowników firmy.

Utrzymanie predykcyjne

We współczesnych systemach dbających o utrzymanie ciągłości ruchu, zarządzanie infrastrukturą i remontami nieodzownym elementem jest Predictive Maintenance. Utrzymanie predykcyjne zajmuje się analizowaniem odczytów parametrów pracy urządzeń w celu identyfikacji anomalii w ich pracy. Umożliwia to rozpoznanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, zanim do niej dojdzie. Jest to niezwykle istotne dla utrzymania ciągłości pracy oraz zapobiegania nadmiernym kosztom naprawy i przestoju.

Jak możemy pomóc
w rozwoju Twojej firmy?

TARGI I KONFERENCJE

Fabryka aplikacji dla wsparcia procesów biznesowych w Amber Expo/MTG

Sposób na zmianę

Do tej pory firma wykorzystywała elektroniczną księgę dokumentów przychodzących w dość ograniczonym zakresie. Platforma nie pozwalała na budowanie dynamicznych formularzy czy szybkie zarządzanie i ustawianie ścieżek oraz kroków decyzyjnych. Czas kryzysu i przestojów w branży wystawowej sprawił, że pojawiły się nowe wyzwania, które poprawiły i usprawniły procesy wewnętrzne. Postanowiono wdrożyć nowe rozwiązanie wspierające procesy sekretariatu, obsługi kart zapotrzebowań i decyzji, faktur kosztowych wraz z integracją z systemem ERP, umowami usługowymi z kontrahentami i innymi podstawowymi funkcjami CRM.

KLUCZOWE DANE:

10 x

szybsze zatwierdzenie wniosku

>3 000

faktur przetworzonych w ciągu pierwszych 6 miesięcy

na
bieżąco

raport wykorzystania budżetu

7

aplikacji dla kluczowych procesów biznesowych w czasie krótszym niż 6 miesięcy

Platforma low-code Webcon BPS

W celu sprawnego zbudowania wielu aplikacji zaproponowaliśmy platformę Webcon BPS pozwalającą na szybkie modelowanie procesów i zbudowanie wymaganych aplikacji.

Na bazie warsztatów, ustaleń i optymalizacji istniejących procesów biznesowych wspólnie z MTG stworzyliśmy 7 aplikacji dla 12 procesów. Analiza i specyfikacja wdrożeniowa były gotowe w zaledwie 2 tygodnie. Dzięki możliwości ciągłego doskonalenia aplikacji przy użyciu technologii InstantChange możliwe było skrócenie czasu potrzebnego na wytworzenie niezbędnych aplikacji. Platforma pozwala skutecznie skrócić czas implementacji i bardzo szybko wprowadzać zmiany, poprawki czy optymalizacje procesów.

Zaledwie w kilka miesięcy można było zbudować środowisko do obsługi procesów, które w istotny sposób wspierają codzienną działalność firmy.

Roczny plan budżetowy podzielony na kilka tysięcy pozycji budżetowych to podstawa procesów zapotrzebowań i kart decyzji czy rozliczania faktur kosztowych.

Fabryka aplikacji

Platforma Webcon BPS to prawdziwy game changer pod względem szybkości tworzenia niezbędnych aplikacji wspierających biznes.

Zarządzanie wieloma zadaniami

Wcześniej dużo zadań było realizowanych ręcznie i dane pochodziły od wielu interesariuszy, co powodowało często błędy, opóźnienia i konieczność ponawiania pracy.

Podczas warsztatów mieliśmy możliwość zaprezentowania podejścia logic-first w celu określenia i odwzorowania procesów, a następnie przejścia na poszczególne aktywności osób. Ten rodzaj analizy i projektowania aplikacji pozwolił przeorganizować wiele zadań, a także określić, które kroki są rzeczywiście potrzebne. Logika stojąca za procesami jest faktycznie prosta. Od początku do ostatecznej decyzji. Tylko przechodząc poszczególne kroki, mogliśmy się dowiedzieć, co jest dla kogo istotne i dlaczego.

Wzrost wartości dla właścicieli

Dzięki wdrożeniu platformy wsparcia procesów pracownicy mogą zyskać więcej czasu na obsługę zadań, które są ważniejsze niż przetwarzanie dokumentów. Mogą wyszukiwać nowe kontakty, przeprowadzać negocjacje i wykonywać umowy, zwiększając wydajność i jakość pracy. Ponadto można teraz łatwo udostępniać wiele danych i sprawnie tworzyć raporty. Pojawiły się nowe wskaźniki, które pozwolą na dalsze ulepszanie wewnętrznych przepływów i procesów.

Podejście do klienta i nowa platforma mają na celu ciągły rozwój firmy, zwiększając wartość dla właścicieli, a podążanie za nowoczesnymi rozwiązaniami stanowi również dla nas wielką siłę napędową.

Tworzenie wartości dla naszych klientów jest naszym głównym celem. W tym projekcie wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, analizy procesów i budowania dedykowanych aplikacji, zarówno w oparciu o platformy low-code, jak i tworzenie rozszerzeń i integracji.

Jak możemy pomóc
w rozwoju Twojej firmy?

Urząd Miejski w Gdańsku – RowerowyMaj.eu

Zdrowy styl życia i zrównoważona mobilność wśród dzieci – jak lokalny projekt stał się ogólnopolskim

Urząd Miejski w Gdańsku RowerowyMaj.eu

RowerowyMaj.eu rozpoczął się w 2014 roku jako lokalny projekt w Gdańsku. Głównym celem kampanii było zachęcenie dzieci i nastolatków do jazdy na rowerze w drodze do i ze szkoły. Projekt został szybko przekształcony z lokalnego trójmiejskiego w ogólnokrajowy. Oznaczało to, że potrzebne były odpowiednie narzędzia IT, które pozwoliłyby sprawnie zarządzać kolejnymi projektami i kampaniami. Od 500 instytucji edukacyjnych w 2018 roku do 1130 w 2022 roku – wszystkie zarejestrowały się w programie.

KLUCZOWE DANE:

10 mln

zarejestrowanych aktywności
od 2018 roku

580 tys.

zarejestrowanych uczestników
od 2018 roku

50

miast i miasteczek
zarejestrowanych w 2022 roku

na
bieżąco

wyniki dla uczestników

Zapisywanie aktywności

W 2018 roku wprowadzono dedykowany system internetowy do zarządzania kampaniami, rejestrowania uczestników oraz tworzenia statystyk i raportów w czasie rzeczywistym. Nauczyciele mają bezpośredni dostęp do platformy i rejestrują działania dzieci, które przybyły do szkoły na rowerze lub hulajnodze.

Wyzwanie

Naszą rolą było zaprojektowanie i zbudowanie całej platformy, aby wydajnie wspierać kampanię. Wiele aspektów funkcjonalnych i technicznych wymagało szczegółowych warsztatów i makietowania.

Praca

Opracowaliśmy kompleksowy system zarządzania kampaniami wraz z projektem UX i interfejsami użytkownika. System został zbudowany bardzo szybko w 2017 roku, aby móc obsłużyć kampanię i rejestrację uczestników od początku 2018 roku. Platforma obejmuje dostępny publicznie portal informacyjny z własnym CMS. Publikujemy statystyki obliczane na bieżąco. Stworzyliśmy dedykowany portal backend, wykonany na zamówienie, z opcjami planowania, zarządzania i rozliczania kampanii. Dostęp dla nauczycieli, autoryzacje SMS, planowanie nagród i wiele innych rozwiązań ułatwiających pracę zespołu z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Od początku w 2018 roku w systemie zarejestrowano ponad 10 milionów przejazdów, w których aktywnie uczestniczyło prawie 600 000 osób.

Wieloletnie partnerstwo z miastem Gdańsk pozwoliło nam zdobyć cenne doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi. Ograniczone warunki umowy i niska elastyczność budżetu zostały zrekompensowane przez dużą otwartość i przychylność zespołu projektowego.

Jak możemy pomóc
w rozwoju Twojej firmy?